Điều khoản chương trình Cộng tác viên – Affiliate Cloud Server

1. Công ty TNHH KDATA (tùy từng trường hợp sẽ gọi là “KDATA” hoặc “chúng tôi”) xin gửi đến Quý cộng tác viên (“Bạn”) – những cá nhân hợp pháp tham gia quảng bá dịch vụ Cloud Server của chúng tôi; những điều khoản thỏa thuận của chương trình Cộng tác viên tại KDATA. Khi […]

Read More