Trường hợp bạn thấy server chạy quá tải. Bạn SSH vào server và gõ lệnh top sẽ thấy tiến trình “dataskq” load rất cao, chiếm hết CPU hoặc IO. Hãy thử làm theo hướng dẫn này nhé.

Bạn thực hiện chuyển hướng vào đường dẫn sau:

cd /usr/local/directadmin/data/admin

Backup lại file tickets.list

cp tickets.list tickets.list_bk

Xóa hết nội dung trong file đó, đồng thời hiển thị 10 dòng message cuối của hệ thống

echo " " > tickets.list
tail -n 10 tickets.list_bk > tickets.list

Gõ lệnh hủy hết tất cả tiến trình của dataskq (bao gồm tiến trình con)

killall -9 dataskq

Khởi động lại dịch vụ để áp đặt cấu hình

service directadmin restart

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *