Hướng dẫn cách reset password (thiết lập lại mật khẩu) panel nếu bạn quên mất mật khẩu đăng nhập.

Để cài lại mật khẩu panel, chúng ta SSH vào server và thực hiện lệnh “kpanel 5”

Cách reset password panel nhanh nhất

Để xóa giới hạn số lần đăng nhập sai chúng ta thực hiện lệnh sau:

rm -f /www/server/panel/data/*.login

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *