Bước 1: xóa các gói cài đặt Certbot trước đó

# yum remove -y certbot

Bước 2: cài đặt Certbot

Kích hoạt truy cập đến kho EPEL trên server của 

# yum install -y epel-release

Gõ lệnh sau để tải gói certbot-nginx:

# yum install -y certbot-nginx

Bước 3: mở port tường lửa

Nếu bạn đang chạy tường lửa, hãy chắc chắn rằng hai port 80 và 443  được mở

# firewall-cmd --zone=public --add-port={80,443}/tcp --permanent
# firewall-cmd --reload

Gõ lệnh sau để kiểm tra

# firewall-cmd --list-port

Bước 4: lấy chứng chỉ SSL

Cài đặt chứng chỉ tự động với lệnh sau:

# certbot --nginx -d example.com -d www.example.com

Nó sẽ chạy certbot với plugin –nginx để cấu hình lại Nginx, sử dụng -d để xác định tên hợp lệ của chứng chỉ

Bước 5: tự động gia hạn

Mặc định giấy chứng nhận của LetsEncrypt chỉ có hạn là 90 ngày nên KDATA khuyến khích các bạn tự động hóa quá trình gia hạn chứng chỉ của mình.

*Lưu ý: Nếu bạn gõ lệnh với LetsEncrypt sai, lỗi quá nhiều, nó sẽ khóa không cho bạn thao tác trong khoảng 1 tiếng.

Hãy thử trước khi thực hiện lệnh (tạo, gia hạn…) thật, có thể thêm tùy chọn –dry-run ở cuối câu lệnh. Chẳng hạn

# certbot renew --dry-run

Nếu chắc chắn, gõ lệnh

# certbot renew

Lệnh gia hạn tự động áp dụng cho Certbot nằm ở một trong những file và đường dẫn sau:

/etc/crontab

/etc/cron.*/*

systemctl list-timers

Thiết lập cron job để tự động gia hạn

# crontab -e
0 0 15 * * /usr/bin/certbot renew --post-hook "systemctl restart nginx" >> /var/log/certbot-renew.log

Dòng này sẽ chạy lệnh gia hạn vào 24 giờ ngày 15 mỗi tháng, sau đó lưu log vào file /var/log/certbot-renew.log để tiện theo dõi

Bước 6: kiểm tra Certbot hoạt động

Sau khi hoàn tất các bạn mở trình duyệt truy cập vào tên miền

Chúc các bạn thành công!

Tagged:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments