Bước 1: Mở app Outlook trên điện thoại chọn đã tìm thấy 1 tài khoản.

Bước 2:  hãy bỏ qua tài khoản Google

Bước 3: điền địa chỉ mail, hãy thay demo@kdata.vn bằng email của bạn.

Bước 4: chọn giao thức IMAP (khuyến khích) hoặc POP3.

Bước 5: chọn thiết lập nâng cao và điền email, mật khẩu SMTP…Lưu ý: làm đúng từng bước như hình.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *