Hướng dẫn đổi password VPS trên KCLOUD

Note: phương pháp này áp dụng cho cả Linux và Windows Bước 1: nhấp chọn VM cần  thay đổi password. Bước 2: chọn tab Update VM password Bước 3: nhập mật khẩu mới hoặc chọn Generate password. Bước 4: chọn Save.

Read More

Tạo Local Area Network (LAN) trên KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard trên thanh menu chọn Networks. Bước 2: Chọn Create network. Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Create Network Network name: chỉ định tên cho network. Click Next. Subnet name: chỉ định tên cho subnet. Network address: nhập địa chỉ IP local. IP version: lựa chọn IPv4 hoặc IPv6. Gateway […]

Read More

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard bên thanh menu chọn mục Knowleges & Ticket. Bước 2: Chọn Open Ticket. Bước 3: Nhập các thông tin cần hỗ trợ Title: tiêu đề hỗ trợ. Department: chọn bộ phận cần gửi hỗ trợ: Techincal: bộ phận Kĩ thuật. Accounting: bộ phận Kế toán. Sales: bộ phận Kinh […]

Read More

Hướng dẫn fix lỗi Remote Desktop trên Cloud Server

Mô tả: Sau khi quý khách khởi tạo hoàn tất VM với hệ điều hành Windows nhưng thực hiện Remote vào Server không thành công. Quý khách tiến hành thực hiện như sau: Bước 1: đăng nhập vào Dashboard Kcloud, trên thanh menu chọn Tab Networks => chọn mục Firewall. Bước 2: nhấn nút Action […]

Read More

Hướng dẫn tạo Virtual Machine trên KDATA Cloud

Đăng nhập vào Dashboard nhấn nút Create chọn VM. Hướng dẫn tạo VM cơ bản Các thông số cơ bản: Billing Cycle: chu kỳ thanh toán của VM bao gồm: theo giờ, theo tháng, 1 năm hoặc 2 năm. Operate System: hệ điều hành cần cài đặt: CentOS, Microsoft Windows, Ubuntu,… Basic Network: dãy IP […]

Read More