Trong quá trình truy cập để sử dụng, thao tác đến database bạn phải thực hiện vào phpMyAdmin. Tuy nhiên vẩn còn một cách khác là điều khiển từ xa, ở đây bài viết nói đến tính năng Remote SQL trong cPanel.

Bạn sẽ sử dụng các phần mềm MySQL client như Navicat hoặc Workbench để remote vào database của mình.

Để thực hiện được bạn có thể theo dõi bài viết.

Bước 1: chuẩn bị

  • Download phần mềm remote client. Bạn tìm những phần mềm đó trên Google
  • Kiểm tra IP máy bạn đang sử dụng

Bước 2: truy cập hosting: cPanel > Databases > Remote MySQL

Bước 3: điền IP máy trạm cho phép remote vào mục Add Access Host

Nhấn Add Host để thêm

Bạn nhập dấu “%” nếu muốn chấp nhận tất cả host hoặc điền theo dạng tập hợp

Bước 4: dùng phần mềm remote 

Ở đây, mình sử dụng công cụ Navicat với bản trial 14 ngày. Bạn có thể download công cụ tại đây.

Chọn Connection > MySQL

Nhập đầy đủ thông tin database gồm:

  • Connection Name: nhập tên hiển thị
  • Hosts: nhập IP máy chủ (hosting cPanel) 
  • Port: mặc định là port 3306 (thay đổi nếu database bạn xài port khác)
  • Username: nhập username hosting để remote toàn bộ database , hoặc độc lập một tài khoản database
  • Password: nhập password hosting nếu sử dụng user hosting, hoặc nhập password database nếu Username là user quản lý database

Click chọn Test Connection để kiểm tra kết nối và click OK để lưu

Sau đó từ tên database đã đặt, chọn Open Connection

Kết nối thành công

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *