Cấu hình mail Outlook trên điện thoại Android

Bước 1: Mở app Outlook trên điện thoại chọn đã tìm thấy 1 tài khoản. Bước 2:  hãy bỏ qua tài khoản Google Bước 3: điền địa chỉ mail, hãy thay demo@kdata.vn bằng email của bạn. Bước 4: chọn giao thức IMAP (khuyến khích) hoặc POP3. Bước 5: chọn thiết lập nâng cao và điền […]

Read More

Hướng dẫn sử dụng Filter cho Email – WebClient

Chúng ta có thể thiết lập Filter (bộ lọc) trong Zimbra để tự động di chuyển email vào một thư mục cụ thể, gắn thẻ (tag) cho email, chuyển tiếp email cho một địa chỉ khác, hay xóa email. Để tạo 1 bộ lọc, ta thực hiện như sau: Bước 1: tạo thư mục Vào […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình mail trên Mail Window 10

Bước 1: Mở Mail trên Window 10 Bước 2: Chọn Advanced setup Bước 3: Chọn Internet email Bước 4: Điền thông tin địa chỉ Email của bạn Email Address: Địa chỉ Email User name: Username hiển thị Account Name: Tên tài khoản hiển thị Lưu ý: Account Type: chọn IMAP. Incoming mail và Outgoing mail […]

Read More

Hướng dẫn xóa địa chỉ Email – WebAdmin

Bước 1: truy cập vào đường dẫn dạng https://mail.yourdomain.com:7071/ thay yourdomain.com bằng tên miền của bạn. Nhập username và password tài khoản quản trị. Bước 2: trên thanh menu chọn Manage Bước 3: chọn thẻ Email Account cần xóa, nhấp phải vào địa chỉ email chọn Delete.

Read More

Hướng dẫn đổi mật khẩu email – WebClient

Lưu ý: các thông tin dịch vụ mail sẽ được KDATA gửi thông qua địa chỉ email đăng kí dịch vụ. Quý khách vui lòng kiểm tra hộp thư để nhận thông tin đăng nhập. Bước 1: truy cập vào truy cập vào đường dẫn dạng https://mail.yourdomain.com/ thay yourdomain.com bằng tên miền của bạn. Nhập […]

Read More

Thay đổi trạng thái tài khoản email – WebAdmin

Mô tả: quý khách không thể đăng nhập vào webmail hoặc Outlook & nhận được thông báo A network servive error has occurred. Kiểm tra trên WebAdmin địa chỉ email đã bị Locked (khóa truy cập). Hướng dẫn khắc phục Bước 1: đổi lại mật khẩu tài khoản email. Lưu ý:  Mật khẩu mạnh phải […]

Read More

Đổi password email account – Admin

Bước 1:truy cập vào đường dẫn dạng https://mail.yourdomain.com:7071/ thay yourdomain.com bằng tên miền của bạn. Nhập username và password tài khoản quản trị. Bước 2: trên thanh menu chọn Manage   Bước 3: chọn thẻ Accounts, nhập phải vào địa chỉ email cần đổi password chọn Change Password. Lưu ý:  Mật khẩu mạnh phải dài […]

Read More

Hướng dẫn tạo tài khoản Email – WebAdmin

Bước 1: truy cập vào đường dẫn dạng https://mail.yourdomain.com:7071/ thay yourdomain.com bằng tên miền của bạn. Nhập username và password tài khoản quản trị. Bước 2: trên thanh menu chọn Manage Bước 3: chọn Accounts => New Bước 4: xuất hiện hộp thoại New Account Nhập thông tin địa chỉ Email  Nhập password và chọn […]

Read More