Hướng dẫn cách triển khai SSL cho domain

Hướng dẫn chi tiết cách triển khai SSL – tiêu chuẩn của công nghệ bảo mật, truyền thông mã hoá giữa máy chủ Web server và trình duyệt; cho domain. Các bước triển khai SLL cho domain Vào mục Website chọn trang web cần triển khai và chọn mục SSL Nếu bạn đã có sẵn […]

Read More

[cPanel] Hướng dẫn Redirect trên cPanel

Domain redirect là tính năng dùng để chuyển hướng liên kết từ một website này sang 1 đường dẫn website khác. Ví dụ bạn có tên miền kdata.com và bạn chuyển hướng đến kdata.vn khi truy cập kdata.com thì trình duyệt sẽ tự động thay đổi đường dẫn thành kdata.vn. Để sử dụng tính năng […]

Read More

Hướng dẫn trỏ DNS tại KDATA

Bước 1: đăng nhập trang quản trị tên miền theo liên kết: https://cp.kdata.vn/ Bước 2: chọn tên miền cần trỏ DNS. Hướng dẫn cấu hình Record Type là : A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 125.222.225.111 -Record Type là : MX thì Name phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.abc.com – Priority chỉ […]

Read More