Hướng dẫn tăng giới hạn Upload trong PHP trên DirectAdmin

Truy cập vào Server thông qua giao thức SSH, kiểm tra phiên bản php mặc định được cài đặt trên hệ thống bằng lệnh sau: ~]# php -v Output: PHP 7.2.23 (cli) (built: Oct 21 2019 14:53:56) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies with […]

Read More

Hướng dẫn tạo tài khoản FTP DirectAdmin

Tạo tài khoản FTP Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin chọn FTP Management. Bước 2: điền username và mật khẩu sau đó nhấn Create. Tài khoản đã được tạo thành công. Một số chức năng của tài khoản Change password Bước 1: tại tài khoản cần đổi password chọn change. Bước 2: nhập password mới […]

Read More

Hướng dẫn thay đổi domain name DirectAdmin

Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin, chọn Domain Setup. Bước 2: chọn Change a Domain Name Bước 3: chọn tên domain cần thay đổi và nhập tên domain mới. Lưu ý: tên domain mới phải chưa tồn tại trên hệ thống DirectAdmin. Domain đã được thay đổi thành công. Chúc các bạn thành công.

Read More

Hướng dẫn thêm domain DirectAdmin

Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin chọn Domain Setup. Bước 2: chọn Add Another Domain. Bước 3: điền tên domain muốn tạo và chọn Create. Domain được tạo thành công. Chúc các bạn thành công.

Read More

Hướng dẫn cài đặt SSL miễn phí trên DirectAdmin

Let’s Encrypt là gì? Let’s Encrypt là tổ chức phi lợi nhuận cung cấp chứng chỉ SSL miễn phí hoàn toàn tự động. Hoạt động vì lợi ích của cộng đồng, nó được quản lý bởi Internet Security Research Group (ISRG). Let’s Encrypt cung cấp cho những người quản trị website một chứng nhận số […]

Read More