Bài viết hôm nay sẽ hướng dẫn bạn cách backup database bằng Generate Scripts.

Script database là một tùy chọn tạo lại cơ sở dữ liệu với các tùy chọn cấu hình của nó. Bạn có thể tạo cả Schema và data của cơ sở dữ liệu bằng Generate Scripts.

Các bước backup database bằng Generate Scripts

Để Script database các bạn truy cập vào SQL Server Management Studios trên Server và làm theo hướng dẫn sau:

Bước 1: Xác định database muốn Script, nhấp phải chọn Task, chọn Generate Scripts.

Hướng dẫn backup database bằng Generate Scripts (1)

Hướng dẫn backup database bằng Generate Scripts (2)

Bước 2: Chọn Script entire database and all database objects, chọn Next.

Hướng dẫn backup database bằng Generate Scripts (3)

Bước 3: Chọn đường dẫn lưu file Scripts và đặt tên cho file scripts, vd: script.sql, chọn Next.

Hướng dẫn backup database bằng Generate Scripts (4) Hướng dẫn backup database bằng Generate Scripts (5)

Bước 4: Sau khi tạo xong chọn Finish.

Hướng dẫn backup database bằng Generate Scripts (6)
Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *