Hướng dẫn chi tiết cách cài đặt chứng chỉ SSL trả phí trên Plesk – công cụ hỗ trợ quản lý website, hosting và tên miền được tin dùng hiện nay.

Các bước cài đặt SSL trả phí trên Plesk

Bước 1: Đăng nhập vào Plesk chọn SSL/TLS Certificate.

Bước 2: Chọn Manage, sau đó chọn SSL/TLS Certificate.

Bước 3: Upload chứng chỉ SSL, chọn 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Upload từ các tập tin 

Cách này đòi hỏi nhà cung cấp phải gửi cho bạn 3 tập tin có đuôi : *.key, *.crt, và *-ca.crt. 

Chọn các file chứng chỉ SSL vào 3 ô.

Sau khi chọn xong tiến hành Upload Certificate.

Cách 2: Upload chứng chỉ bằng text.

Cách này yêu cầu các bạn copy đoạn mã của: private.key, your_domain.crt, RootCA.crt.

 

 

 

Bước 4: Áp dụng chứng chỉ SSL đã cài đặt cho tên miền

 

Chọn Hosting Setting
Chọn chứng chỉ SSL khớp với tên miền.

Chúc bạn cài đặt SSL trả phí trên Plesk thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *