Hướng dẫn chi tiết các bước cấu hình Hard drive như tạo mới, tạo thêm, gỡ bỏ hay tăng dung lượng ổ cứng trên KDATA Cloud.

KDATA Cloud chuyên cung cấp dịch vụ VPS – Server tính tiền theo giờ với mức phí ưu đãi. Chỉ cần nạp tiền vào tài khoản là bạn có thể sử dụng dịch vụ một cách nhanh nhất.

Tạo mới Hard drive

Bước 1: Truy cập vào Dashboard, trên thanh sidebar mở tab Servers chọn Hard drive (ổ cứng)

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (1)

Bước 2: Click Create để tạo ổ cứng mới.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (2)

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại CREATE HARD DRIVE

  • Name: Chỉ định tên cho hard drive.
  • Size: Lựa chọn dung lượng ổ cứng.
  • Description: Mô tả.
  • Click Create.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (3)

Thêm ổ cứng mới vào VM – Attach hard drive

Bước 1: Trên danh sách Hard Drive lựa chọn ổ cứng vừa tạo, click Action chọn Attached to.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (4)

Bước 2: Xuất hiện hộp thoại ATTACH HARD DRIVE TO VM.

  • Select VM: Chọn VM cần gắn thêm ổ cứng (Hard drive).
  • Click Accept.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (5)

Bước 3: Danh sách hiển thị ổ cứng đã được gắn thành công.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (6)

Gỡ bỏ ổ cứng ra khỏi VM – Detach hard drive

Bước 1: Trên danh sách, xác định tên ổ cứng cần gỡ bỏ (detach).

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (7)

Bước 2: Click Action chọn Detach hard drive from VM.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (8)

*Lưu ý: Trước khi thực hiện gỡ bỏ ổ cứng, quý khách vui lòng unmount ổ cứng trên Hệ điều hành trước để tránh gây ra lỗi.

Tăng dung lượng ổ cứng VM – Resize hard drive

*Lưu ý: Trước khi thực hiện extend ổ cứng, quý khách vui lòng unmount ổ cứng trên Hệ điều hành và Detach ra trước để tránh gây ra lỗi.

Bước 1: Detach hard drive (gỡ bỏ ổ cứng khỏi VM).

Bước 2: Click Action chọn Extend Hard drive.

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (9)

Bước 3: Chọn kích thước ổ cứng và click Accept

Hướng dẫn cấu hình Hard drive trên KDATA Cloud (10)

Chúc bạn cấu hình Hard drive thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *