Bước 1: mở Oulook

Đối với lần cài đặt đầu tiên các bạn sẽ nhận được thông báo như hình 1, chọn Next.

Hình 1

Bước 2: chọn các thiết lập như hình

Chọn Yes.

Hình 2

Chọn Manual setup or traditional types. Click Next.

Hình 3

Chọn POP or IMAP. Click Next.

Hình 4

Bước 3: Điền thông tin địa chỉ Email của bạn.

Lưu ý:

  • Account Type: chọn IMAP.
  • Incomming mail server và Outgoing mail server sẽ được nhà cung cấp dịch vụ gửi cho bạn sau khi đăng ký dịch vụ.

Chọn More Setting.

Hình 5

Đánh dấu vào ô như hình 6

Hình 6

Thiết lập thông số như hình 7. Click OK.

Hình 7

Bước 4: sau khi thiết lập xong click Next để tiến hành xác thực .

Hình 8

Outlook sẽ tiến hành xác thực và đăng nhập vào mail server, nếu thành công sẽ hiển thị như hình 9.

Hình 9

Click Finish để hoàn tất và bắt đầu sử dụng.

Hình 10

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *