Trong bài viết này, Knowledge Base sẽ hướng dẫn các bạn cấu hình Networks trên KDATA Cloud để thiết lập, xác định kết nối, địa chỉ mạng giữa các máy ảo trong Cloud.

KDATA Network xử lý việc tạo và quản lý cơ sở hạ tầng mạng ảo, bao gồm: network, router, subnet, firewall… Về cơ bản dịch vụ Network của KDATA bao gồm:

 • Basic Network: Đối với những người dùng mới bắt đầu sử dụng KDATA Cloud, Basic Network là một lựa chọn hoàn toàn phù hợp và đơn giản nhất. Khi khởi tạo VM sẽ được cấp một IP public và kết nối trực tiếp ra ngoài Internet.
 • Advance Network KDATA hỗ trợ người dùng tự tao ra dãy mạng LAN trong trường hợp người dùng muốn triển khai mô hình hệ thống nâng cao.

Cách cấu hình Networks trên KDATA Cloud

Tạo local Area Network (LAN)

Bước 1: Truy cập vào Dashboard, trên thanh sidebar mở tab Networks chọn Network

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (1)

Bước 2: Click Create network

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (2)

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại CREATE NETWORK

1. Network name: Chỉ định tên cho network > Click Next

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (3)

2. Subnet name: Chỉ định tên cho subnet.

 • IP version: Lựa chọn IPv4 hoặc IPv6.
 • Gateway (bắt buộc): Chỉ định địa chỉ IP làm gateway. Nên lấy IP đầu hoặc cuối để làm gateway.
 • Sau đó, click Next

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (4)

3. Detail infor

 • Enable DHCP: Bật tính năng này nếu bạn muốn sử dụng DHCP.
 • Allocation Pools: Chỉ định địa chỉ IP bắt đầu và IP kết thúc được ngăn cách bởi dấu phẩy để hệ thống DHCP cấp địa chỉ IP cho VM theo range này.
 • DNS Name Server: Chỉ định địa chỉ máy chủ phân giải DNS.
 • Sau đó, click Create.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (5)

Tạo router

Router hay còn gọi là bộ định tuyến được dùng chuyển tiếp các gói dữ liệu giữa các mạng thông qua một tiến trình được gọi là định tuyến. Nó cũng cung cấp chuyển tiếp Layer 3 và NAT để cho phép ngoại mạng bên ngoài truy cập được vào Server.

Bước 1: Truy cập vào Dashboard, trên thanh sidebar mở Tab Network chọn Router.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (6)

Bước 2: Click Create router.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (7)

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại CREATE ROUTER.

 • Billing Cycle: Chu kì thanh toán, vd: theo giờ, tháng, năm…
 • Router name: Chỉ định tên cho router.
 • Enable Admin State: Bật tính năng quyền quản trị.
 • External Network: Chọn một mạng public để router có kể ra ngoài Internet
 • Sau đó, click Create.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (8)

Bước 4: Để kết nối LAN đến Router, thực hiện các bước sau:

Trên danh sách router, click chọn tên router cần kết nối để xem chi tiết.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (9)

Nhấn nút Action chọn Add interface.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (10)

Xuất hiện hộp thoại ADD INTERFACE

 • Subnet: Chọn mạng LAN đã khởi tạo trước đó.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (11)

 • IP Address (oprional): Chỉ định 1 địa chỉ IP cho router, nếu để trống hệ thống sẽ tự động cấp phát 1 địa chỉ IP bất kì cho Router giúp bạn.

Hướng dẫn cấu hình Networks trên KDATA Cloud (12)

 • Sau đó, click Add interface.

Vậy là đã cấu hình Networks trên KDATA Cloud xong rồi đó.

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *