Sau khi quý khách khởi tạo hoàn tất VM với hệ điều hành Windows nhưng thực hiện Remote vào Server không thành công. Quý khách tiến hành thực hiện như sau:

Cách 1: Tắt tường lửa và bật lại

Quý khách truy cập vào chi tiết VM chọn thẻ Cập nhật tường lửa.

Bước 1: Tiến hành gạt tắt chức năng này và Save lại.

Bước 2: Tiến hành bật lại chức năng này và chọn Save.

Cách 2: Thêm rule cho tường lửa

Bước 1: Đăng nhập vào Dashboard Kcloud, trên thanh menu chọn Tab Networks => Chọn mục Firewall.

Bước 2: Nhấn nút Action chọn Manager rules.

Bước 3: Tìm đến rule port 3389 và tiến hành delete nó đi. Nếu không  có rule này thì tiến hành tạo mới.

Bước 4: Nhấn nút Add rule để tạo mới rule.

Bước 5: Nhập thông số như ảnh bên dưới và chọn Add.

Bước 6: Tiến hành Remote Desktop vào Windows để kiểm tra.

Chúc các bạn thành công!