Reboot lại VM

Bước 1: Truy cập vào Dashboard, trên thanh sidebar mở Tab Servers chọn VMs

Bước 2: Nhấn nút Action và chọn Reboot VPS

Start lại VM

Lưu ý: Trường hợp bạn lỡ tắt VM, nó sẽ chuyển sang trạng thái SHUTOFF.
Lúc này, bạn không thể nhấn Reboot như cách thông thường được, bạn có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Chọn VM cần mở lại

Bước 2: Chuyển qua Tab Control, bấm Start và đợi 1 – 2 phút cho máy lên lại

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *