Hướng dẫn cách mua thêm băng thông trên KDATA Cloud giúp đảm bảo đường truyền dữ liệu của người dùng không bị ngắt quãng và xử lí yêu cầu của khách hàng càng nhanh chóng.

Băng thông (Bandwidth) là thuật ngữ dùng để chỉ lượng dữ liệu được truyền trong một giây. Khái niệm này cũng đại diện cho tốc độ truyền dữ liệu của một đường truyền. Theo đó, Bandwidth càng lớn thì tốc độ truyền dữ liệu càng nhanh.

Phương thức tính phí sử dụng băng thông

Mặc định hệ thống hỗ trợ khách hàng 100Mbps băng thông share, đối với quý khách hàng có nhu cầu mua thêm băng thông hệ thống sẽ trừ tiền 1 lần cho 1 tháng tính từ thời điểm khách hàng đăng ký sử dụng gói băng thông.

Trường hợp quý khách nâng cấp lên gói băng thông cao hơn hệ thống cũng sẽ trừ tiền từ thời điểm đăng ký và số tiền sẽ được tính dựa theo sự chênh lệch giá giữa gói cũ và mới.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud

Ví dụ: Quý khách đăng ký sử dụng gói 200Mbps và hệ thống đã trừ 1,100,000/tháng, hôm sau quý khách nâng lên 300Mbps (giá 2,200,000/tháng) thì quý khách chỉ sẽ bị trừ tiếp 1,100,000/tháng.

Hệ thống sẽ tính lại thời gian hết hạn tính từ lúc quý khách đăng ký gói 300Mbps.

Lưu ý: Nếu quý khách đã đăng ký sử dụng gói băng thông tính phí (hệ thống đã trừ tiền) nhưng lại thay đổi về gói 100Mbps 0 vnđ/tháng thì quý khách vẫn không được hoàn tiền.

Đăng ký băng thông bằng cách tạo VM

Bước 1: Click vào nút Create chọn VM.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (1)

Bước 2: Chọn hệ điều hành,gói băng thông.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (2)

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (3)Lưu ý: Việc mua gói băng thông chỉ áp dụng cho Basic Network (Public IP), Advance Network hệ thống sẽ không giới hạn băng thông và không tính phí.

Chọn Firewall, SSH key, đặt tên cho VM và chọn số lượng VM cần tạo sau đó nhấn nút Create.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (4)

Bước 3: Kiểm tra băng thông bằng cách click vào VM để hiển thị thông tin chi tiết.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (5)

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (6)

Thay đổi băng thông cho VM

Bước 1: Chọn VM cần nâng băng thông click nút Action.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (7)

Click chọn Change băng thông.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (8)

Bước 2: Mức băng thông hiện tại là 200Mbps, quý khách chọn gói băng thông mới vd: 300Mbps sau đó chọn Change Bandwidth.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (9)

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (10)

Bước 3: Click vào VM đã nâng băng thông để kiểm tra thông tin.

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (11)

Hướng dẫn mua thêm băng thông trên KDATA Cloud (12)

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *