Bước 1: đăng nhập vào Dashboard chọn Payment

1. Thanh toán qua Appota Pay

Nhập số tiền cần thanh toán.

1.1. Thanh toán qua thẻ ATM nội địa

Bước 1: chọn ngân hàng nội địa mà bạn đang sử dụng 

Bước 2: nhập thông tin thẻ ngân hàng và chọn thanh toán.

2.2. Thanh toán qua Visa, MasterCard

Bước 1: chọn mục thanh toán bằng Visa hoặc Mastercard.

Bước 2: nhập thông tin thẻ sau đó chọn thanh toán.

2. Thanh toán qua Paypal

 

Đăng nhập Papay chọn Tiếp tục để thanh toán
Thanh toán hoàn tất

Chúc các bạn thành công.

Tagged: