Hướng dẫn chi tiết các bước resize VM (nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình phần cứng của VM) trên KDATA Cloud.

Resize VM là gì?

Chức năng Resize VM cho phép người dùng nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình phần cứng của VM, tuy nhiên chức năng này chỉ có thể thay đổi dung lượng RAM và số core CPU nhưng không thể thay đổi dung lượng Hard Disk.

Lưu ý: Khi tiến hành Resize VM hệ thống sẽ tự động Reboot VM vì thế toàn bộ phiên làm việc hiện tại trên VM sẽ bị mất.

Các bước thực hiện resize VM

Bước 1: Chọn VM cần thay đổi cấu hình > Nhấn nút Action > Chọn Resize VM.

Hướng dẫn resize VM (nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VM) - 1

Bước 2: Chọn cấu hình cần nâng cấp > Click chọn RESIZE VM.

Hướng dẫn resize VM (nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VM) - 2

Lưu ý: Chỉ có thể thay nâng cấp các gói có cùng dung lượng Hard Disk.

Bước 3: Sau khi click RESIZE VM quý khách cần chờ từ 5 đến 10 giây sau đó nhấn F5 hoặc Refresh lại trình duyệt để xuất hiện nút Confirm Resize > Click chọn Confirm Resize để xác nhận thay đổi cấu hình.

Hướng dẫn resize VM (nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VM) - 3

Bước 4: Resize successful, quý khách F5 hoặc Refresh lại trình duyệt.

Hướng dẫn resize VM (nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VM) - 4

Trong trường hợp quý khách muốn hủy việc resize, quý khách chọn Revert Resize sau đó tiến hành reboot lại VPS.

Hướng dẫn resize VM (nâng cấp hoặc hạ cấp cấu hình VM) - 5

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *