Lưu ý: trong một số trường hợp Oulook không thể kết nối được đến Mail Server do Firewall của các chương trình diệt virut được cài đặt trên máy tính cá nhân của bạn. Hãy đảm bảo bạn đã tắt chúng trước khi thực hiện.

Bước 1: điền địa chỉ email và chọn như hình sau đó ấn Connect.

Bước 2: chọn giao thức IMAP (khuyến khích). Hoặc bạn có thể chọn giao thức POP (không khuyến khích).

Bước 3: điền các thông tin máy chủ mail, chú ý các thông tin Incomming, Outgoing này sẽ được nhà cung cấp dịch vụ gửi cho khách hàng hãy kiểm tra hộp thư của bạn để biết chính xác.

Đối với các bạn chọn giao thức IMAP thì port lần lượt sẽ là 993 465 (như hình).
Đối với các bạn chọn giao thức POP thì port lần lượt sẽ là 995 465.

Phần Encrypt method luôn chọn SSL/TLS cho tất cả.

Sau đó chọn Next để sang bước kế tiếp.

Bước 4: nhập mật khẩu, chọn Connect để hoàn thành cài đặt.

Chúc các bạn thành công.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *