Chúng ta có thể thiết lập Filter (bộ lọc) trong Zimbra để tự động di chuyển email vào một thư mục cụ thể, gắn thẻ (tag) cho email, chuyển tiếp email cho một địa chỉ khác, hay xóa email. Để tạo 1 bộ lọc, ta thực hiện như sau:

Bước 1: tạo thư mục

Vào mục Mail > Inbox > New Folder

Đặt tên cho thưc mục và chọn màu

Bước 2: tạo bộ lọc

Vào mục Preferences > Filters và chọn Create Filter

Thiết lập thông số bộ lọc

Tại mục (5) lựa chọn điều kiện lọc:

  • “all”: bộ lọc kích hoạt khi tất cả điều kiện cấu hình đều đúng
  • “any”: bộ lọc kích hoạt khi có ít nhất 01 điều kiện đúng

Bước 3: chạy bộ lọc

Cho chạy bộ bọc vừa tạo

Cấu hình thành công bộ lọc

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *