Hướng dẫn chi tiết các bước sử dụng OpenVPN – phần mềm thương mại mã nguồn mở thực hiện kỹ thuật mạng riêng ảo (VPN) để tạo ra các kết nối client to site, trên KDATA Cloud.

Tạo VM OpenVPN

Bước 1: Click vào nút Create chọn VM.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (1)

Bước 2: Chọn Application và chọn Template OpenVPN.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (2)

Bước 3: Chọn gói Plan tuỳ theo nhu cầu về cấu hình của quý khách.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (3)

Bước 4: Chọn IP Public, Firewall, SSH Key, đặt tên cho VM và nhấn Create VM.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (4)

Bước 5: Sau khi tạo VM xong, nhấp vào VM để show thông tin đăng nhập.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (5)

Bước 6: SSH vào Server dùng lệnh cat OpenVPN.txt để xem thông tin đăng nhập OpenVPN.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (6)

Tạo user OpenVPN

Bước 1: Sử dụng thông tin đăng nhập có sẵn trên Server hoặc tiến hành tạo User bằng cách sau: Truy cập vào trang Admin của OpenVPN theo link: https://103.1.xx.xx:943/admin

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (7)

Bước 2: Chọn User Permission (1) để tạo user, điền username (2) sau đó click Edit (3) để tạo password.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (8)

Bước 3: Đặt password cho user sau đó chọn Save Setting.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (9)

Bước 4: Click Update Running Server để áp dụng.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (10)

Login & Connect OpenVPN

Bước 1: Truy cập vào trình duyệt bằng link: https://103.1.xx.xx:943 login bằng user vừa tạo.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (11)

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (12)

Bước 2: Nếu quý khách chưa tải và cài đặt OpenVPN Client vui lòng chọn (1) để download về máy tính. Sau khi đã cài đặt OpenVPN Client quý khách tiến hành download file cấu hình ở (2).

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (13)

Save file cấu hình về Desktop.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (14)

Bước 3: Quý khách click chuột phải vào Icon OpenVPN Client chọn Import file.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (15)

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (16)

Bước 4: Để tiến hành connect VPN quý khách click chuột phải vào Icon chọn tên VPN vừa import và chọn Connect.

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (17)

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (18)

Hướng dẫn sử dụng OpenVPN trên KDATA Cloud (19)

Chúc bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *