Để backup hệ thống trên DirectAdmin, các bạn làm các thao tác sau:

Truy cập hosting: DirectAdmin > Your Account > Create/Restore Backups

Tạo backup

Chọn phần dữ liệu muốn backup hoặc có thể backup tất cả

Quá trình backup diễn ra tự động, hệ thống sẽ thông báo cho bạn thông qua Message System khi nó hoàn thành

Bản backup được tạo thành công

Restore backup

Click dòng sau để xem danh sách các bản backup

Thông tin chi tiết các bản backup

Chọn bản backup muốn restore

Chọn dữ liệu cần thiết và nhấn Restore Selected Items

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *