Hướng dẫn tạo SSH key – phương thức đăng nhập vào VPS thay thế cho mật khẩu khá an toàn, để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud.

Mặc định mỗi VPS bạn sẽ đăng nhập vào bằng username root và mật khẩu root mà nhà cung cấp đã gửi cho bạn lúc thuê VPS, tuy nhiên việc sử dụng mật khẩu luôn có 2 nguy cơ lớn là:

  • Bạn sẽ mất hoàn toàn nếu lộ mật khẩu.
  • Các attacker có thể sử dụng Brute Force Attack để dò tìm mật khẩu.

Do đó, KDATA khuyến khích các bạn làm quen với SSH Key để đăng nhập vào VPS, cũng như sử dụng nó để xác thực các kết nối từ bên ngoài vào cho an toàn hơn.

Tạo SSH Key trực tiếp từ Dashboard

Bước 1: Truy cập vào trang Dashboard, trên thanh sidebar mở Tab Servers chọn SSH Key.

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (1)

Bước 2: Click Create SSH Key

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (2)

Bước 3: Xuất hiện hộp thoại CREATE SSH KEY, nhâp tên cho SSH Key sau đó nhấn Create.

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (3)

Enable pop up cho phép download SSH Key về máy tính.

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (4)

Import SSH Key vào KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard, Trên thanh sidebar mở Tab Severs chọn SSH Key.

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (5)

Bước 2: Click Import SSH Key.

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (6)

Bước 3: Đặt tên cho và paste toàn bộ Key từ PUTTY-Gen vào Public key, sau đó nhấp Import.

Hướng dẫn tạo SSH Key để bảo mật kết nối SSH trên KDATA Cloud (7)

Chúc các bạn thành công!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *