Đăng nhập vào ESXi host bằng tài khoản root

Tạo VMs cơ bản

Chuyển qua mục Virtual Machines, nhấn tạo máy ảo

Lựa chọn tạo một máy ảo mới

Điền thông tin máy ảo

Chọn nới chứa dữ liệu máy ảo

Thiết lập thông số phần cứng gồm CPU, RAM, ROM cho máy ảo

Sau đó tìm đến đường dẫn nạp file ISO

Nhấn Finish để hoàn thành

Sau đó, bạn chỉ việc Power on máy ảo và tiến hành cài đặt như bình thường

Chúc các bạn thành công!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *