Hướng dẫn các bước tạo VM theo chu kỳ dài hạn từ 1 tháng, 6 tháng, 2 năm… trên KDATA Cloud.

Lưu ý:

  • Hệ thống sẽ gửi mail thông báo gia hạn cho quý khách trước khi kết thúc chu kỳ của VM (7 ngày trước khi kết thúc chu kỳ). Quý khách vui lòng nạp đủ số tiền gia hạn chu kỳ tiếp theo vào tài khoản để đảm bảo hoạt động của VM không bị gián đoạn sau khi hết chu kỳ trước đó.
  • Nếu không có nhu cầu sử dụng, quý khách vui lòng xóa VM đó đi trước khi kết thúc chu kỳ, để tránh hệ thống tự động gia hạn.

Tạo VM theo chu kỳ dài hạn

Trên Dashboard nhấn nút Khởi tạo chọn VMs

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (1)

Bước 1: Chọn chu kỳ muốn tạo.

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (2)

Bước 2: Chọn hệ điều hành cần tạo, ví dụ: CentOS, Windows, Ubuntu…

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (3)

Bước 3: Chọn cấu hình VM.

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (4)

Data Disk (không bắt buộc): Đây là dịch vụ cộng thêm nếu quý khách có nhu cầu sử dụng.

Lưu ý: Đối với quý khách có nhu cầu gắn thêm ổ cứng phụ cho VM bắt buộc phải khởi tạo cùng lúc với VM. Hệ thống sẽ không hỗ trợ gắn thêm ổ cứng sau khi VM khởi tạo xong.

Ngoài ra, các dịch vụ cộng thêm khác ngoài gắn thêm ổ cứng như: mua thêm băng thông, snapshot, router… đều sử dụng bình thường.

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (5)

Bước 4: Chọn dãy Network cho VMs.

Mua thêm băng thông (không bắt buộc): Đây là addon có thể mua thêm sau khi tạo VM.

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (6)

Bước 5: Chọn Firewall.

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (7)

Bước 6: Chọn SSH Key (nếu có).

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (8)

Bước 7: Đặt tên cho VM, đánh dấu và ấn nút khởi tạo.

Hướng dẫn tạo VM chu kỳ dài hạn trên KDATA Cloud (9)

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *