Bước 1: truy cập vào đường dẫn dạng https://mail.yourdomain.com:7071/ thay yourdomain.com bằng tên miền của bạn. Nhập username và password tài khoản quản trị.

Bước 2: trên thanh menu chọn Manage

Bước 3: chọn thẻ Email Account cần xóa, nhấp phải vào địa chỉ email chọn Delete.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *