Lỗi Failed to retrieve directory listing’ xuất hiện khi người dùng kết nối FTP đến hosting bằng FileZilla client.

Lỗi phát sinh từ phiên bản FileZilla 3.10.x trở lên, do cơ chế mặc định sử dụng FTP over TLS trong khi các nhà cung cấp dịch vụ Web-Hosting chưa hỗ trợ hoàn toàn.

Để khắc phục lỗi, ta làm như sau:

1. Cài đặt, sử dụng phiên bản thấp hơn

Các bạn download tại link sau.

2. Thay đổi cấu hình 3.10.x.

*Lưu ý: khi sử dụng phương pháp này, toàn bộ thông tin tài khoản như mật khẩu, dữ liệu của bạn sẽ được gửi ở dạng không mã hóa.

Vào mục File > Site Manager, tùy chỉnh mục Encryption thành Only use plain FTP (insecure).

Nhấn xác nhận

Sau đó, lỗi được khắc phục và hiển thị các thư mục trên hosting cho bạn.

Chúc các bạn thành công!

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *