Hướng dẫn tạo tài khoản FTP DirectAdmin

Tạo tài khoản FTP Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin chọn FTP Management. Bước 2: điền username và mật khẩu sau đó nhấn Create. Tài khoản đã được tạo thành công. Một số chức năng của tài khoản Change password Bước 1: tại tài khoản cần đổi password chọn change. Bước 2: nhập password mới […]

Read More