[cPanel] Hướng dẫn Redirect trên cPanel

Domain redirect là tính năng dùng để chuyển hướng liên kết từ một website này sang 1 đường dẫn website khác. Ví dụ bạn có tên miền kdata.com và bạn chuyển hướng đến kdata.vn khi truy cập kdata.com thì trình duyệt sẽ tự động thay đổi đường dẫn thành kdata.vn. Để sử dụng tính năng […]

Read More

[cPanel] Hướng dẫn tạo Subdomain

Subdomain hay còn được gọi là tên miền phụ là phần mở rộng từ tên miền chính. Ví dụ bạn có domain là kdata.vn và bạn có thể tạo subdomain từ tên miền chính này: blog.kdata.vn, seo.kdata.vn,…Bạn có thể tạo được vô số subdomain và hoàn toàn miễn phí. Để thêm Subdomain vào Cpanel các […]

Read More

Hướng dẫn trỏ DNS tại KDATA

Bước 1: đăng nhập trang quản trị tên miền theo liên kết: https://cp.kdata.vn/ Bước 2: chọn tên miền cần trỏ DNS. Hướng dẫn cấu hình Record Type là : A thì Address phải là địa chỉ IP, ví dụ: 125.222.225.111 -Record Type là : MX thì Name phải là @ và Address phải là tên mail server, ví dụ: mail.abc.com – Priority chỉ […]

Read More

Hướng dẫn thay đổi domain name DirectAdmin

Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin, chọn Domain Setup. Bước 2: chọn Change a Domain Name Bước 3: chọn tên domain cần thay đổi và nhập tên domain mới. Lưu ý: tên domain mới phải chưa tồn tại trên hệ thống DirectAdmin. Domain đã được thay đổi thành công. Chúc các bạn thành công.

Read More

Hướng dẫn thêm domain DirectAdmin

Bước 1: đăng nhập vào DirectAdmin chọn Domain Setup. Bước 2: chọn Add Another Domain. Bước 3: điền tên domain muốn tạo và chọn Create. Domain được tạo thành công. Chúc các bạn thành công.

Read More