Hướng dẫn khởi động lại VM trên KCLOUD

Reboot lại VM Bước 1: Truy cập vào Dashboard, trên thanh sidebar mở Tab Servers chọn VMs Bước 2: Nhấn nút Action và chọn Reboot VPS Start lại VM Lưu ý: Trường hợp bạn lỡ tắt VM, nó sẽ chuyển sang trạng thái SHUTOFF. Lúc này, bạn không thể nhấn Reboot như cách thông thường […]

Read More

Hướng dẫn đổi password VPS trên KCLOUD

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn bạn cách đổi mật khẩu (password) VPS trên Cloud Server. Theo dõi và thực hiện theo nhé. Note: phương pháp này áp dụng cho cả Linux và Windows Bước 1: Nhấp chọn VM cần thay đổi password. Bước 2: Chọn tab Update VM password. Bước 3: Nhập mật […]

Read More

Tạo Local Area Network (LAN) trên KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard trên thanh menu chọn Networks. Bước 2: Chọn Create network. Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Create Network Network name: chỉ định tên cho network. Click Next. Subnet name: chỉ định tên cho subnet. Network address: nhập địa chỉ IP local. IP version: lựa chọn IPv4 hoặc IPv6. Gateway […]

Read More

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard bên thanh menu chọn mục Knowleges & Ticket. Bước 2: Chọn Open Ticket. Bước 3: Nhập các thông tin cần hỗ trợ Title: tiêu đề hỗ trợ. Department: chọn bộ phận cần gửi hỗ trợ: Techincal: bộ phận Kĩ thuật. Accounting: bộ phận Kế toán. Sales: bộ phận Kinh […]

Read More