Hướng dẫn đổi password VPS trên KCLOUD

Note: phương pháp này áp dụng cho cả Linux và Windows Bước 1: nhấp chọn VM cần  thay đổi password. Bước 2: chọn tab Update VM password Bước 3: nhập mật khẩu mới hoặc chọn Generate password. Bước 4: chọn Save.

Read More

Tạo Local Area Network (LAN) trên KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard trên thanh menu chọn Networks. Bước 2: Chọn Create network. Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Create Network Network name: chỉ định tên cho network. Click Next. Subnet name: chỉ định tên cho subnet. Network address: nhập địa chỉ IP local. IP version: lựa chọn IPv4 hoặc IPv6. Gateway […]

Read More

Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard bên thanh menu chọn mục Knowleges & Ticket. Bước 2: Chọn Open Ticket. Bước 3: Nhập các thông tin cần hỗ trợ Title: tiêu đề hỗ trợ. Department: chọn bộ phận cần gửi hỗ trợ: Techincal: bộ phận Kĩ thuật. Accounting: bộ phận Kế toán. Sales: bộ phận Kinh […]

Read More