Cài đặt WordPress với LEMP trên CentOS 7

Trong bài viết hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt WordPress với Nginx trên CentOS 7 1. Cài đặt LEMP Mình có hướng dẫn các bạn cài đặt LEMP ở bài trước bạn có thể tham khảo tại đây. 2. Tạo Database Cách 1: Sử dụng MySQL mysql -u root -p Mình […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack trên CentOS 7

1. Tổng quan LEMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Nginx, MySQL/MariaDB và PHP/PHP-FPM để tạo nên một môi trường máy chủ Web giúp triển khai các website trên môi trường Internet với Nginx Server là một Web Server mã nguồn mở mạnh mẽ sử dụng ít tài […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack Server trên CentOS 7

LEMP là gì? LEMP là một nhóm phần mềm nguồn mở thường được cài đặt cùng nhau để cho phép máy chủ lưu trữ các trang web động và ứng dụng web. Thuật ngữ này thực sự là một từ viết tắt đại diện cho hệ điều hành Linux, với máy chủ web ENginx (thay […]

Read More