Hướng dẫn add mail vào Outlook trên IOS

Bước 1: mở App Outlook trên thiết bị di động của bạn  Chọn Bỏ qua Bước 2: nhập địa chỉ Email và chọn Thêm tài khoản. Bước 3: chọn chế độ thiết lập nâng cao.   Bước 4: nhập thông tin địa chỉ email, smtp server. Lưu ý: các thông tin trên ảnh chỉ mang […]

Read More