[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS 7

1. Mô hình triển khai Zabbix Server: 10.0.0.51 CentOS 7:        10.0.0.52 2. Cài đặt Zabbix Agent trên CentOS 7 Bước 1: Cài đặt Zabbix Agent yum-config-manager –enable rhel-server-rhscl-7-rpms rpm -Uvh https://repo.zabbix.com/zabbix/5.0/rhel/7/x86_64/zabbix-release-5.0-1.el7.noarch.rpm yum install zabbix zabbix-agent Bước 2: Cấu hình Zabbix Agent vi /etc/zabbix/zabbix_agentd.conf Chỉnh sửa các thông tin sau: ServerActive=<Zabbix Server IP […]

Read More

[Zabbix] Hướng dẫn tạo và sử dụng Dashboard trên Zabbix

Trong bài này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tạo một dashboard mới trên Zabbix và thêm các widget vào trong dashboard đó. Đầu tiên tại màn hình chính của Zabbix ta chọn All Dashboard Để tạo một Dashboard mới ta chọn Create dashboard Tại đây ta sẽ tạo tên cho Dashboard và thêm […]

Read More

[Zabbix] Giám sát Windows Server bằng SNMP

SNMP (Simple Network Manager Protocol) là giao thức quản lý mạng phổ biến đơn giản, thu thập thông tin từ các thiết bị mạng, phần mềm (có hỗ trợ SNMP) trong mạng LAN. Hầu hết các thiết bị mạng đều hỗ trợ SNMP, bao gồm cả việc tích hợp vào Zabbix để giám sát. Bài […]

Read More

[Zabbix] Giám sát MariaDB sử dụng zabbix agent

Trong bài viết này, mình sẽ hướng dẫn các bạn monitor MariaDB/MySQL sử dụng zabbix 1. Mô hình triển khai Thông tin: Zabbix version 4.4: 192.168.1.16 MariaDB version 10.1.48: 192.168.1.20 2. Chuẩn bị môi trường Tắt selinux sed -i ‘s/SELINUX=enforcing/SELINUX=disabled/g’ /etc/selinux/config setenforce 0 reboot Mở port firewalld firewall-cmd –zone=public –permanent –add-port=10050/tcp firewall-cmd –reload 3. Cài đặt zabbix […]

Read More

[Zabbix] Giám sát pfSense sử dụng zabbix agent

Firewall là một thành phần không thể thiếu trong hệ thống mạng. Nó có công dụng bảo vệ mạng nội bộ doanh nghiệp trước Internet, chặn các gói tin độc hại xâm nhập nên việc giám sát hoạt động của Firewall cũng quan trọng không kém. Bài viết này sẽ hướng dẫn các bạn giám […]

Read More

[Zabbix] Tích hợp Zabbix vào Grafana

Grafana là công cụ hiển thị biểu đồ monitor mã nguồn mở phổ biến. Grafana xử lý nhiều dạng dữ liệu trả về của các hệ thống monitor, hiển thị biểu đồ trực quan, metric, phân tích ứng dụng… Nó còn nhiều tính năng khác phục vụ cho việc monitor. Bài hướng dẫn triển khai […]

Read More

[Zabbix] Giám sát Windows Server sử dụng zabbix agent

Đối với các doanh nghiệp sử dụng dịch vụ do Windows Server cung cấp, đặc biệt là Active Directory thì việc giám sát server Windows là một điều rất cần thiết. Ta có thể giám sát các thông số về phần cứng, băng thông, dịch vụ Windows sử dụng Zabbix. 1. Mô hình triển khai […]

Read More