Tạo Local Area Network (LAN) trên KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard trên thanh menu chọn Networks. Bước 2: Chọn Create network. Bước 3: Xuất hiện hộp thoại Create Network Network name: chỉ định tên cho network. Click Next. Subnet name: chỉ định tên cho subnet. Network address: nhập địa chỉ IP local. IP version: lựa chọn IPv4 hoặc IPv6. Gateway […]

Read More