Cấu hình mail Outlook trên điện thoại Android

Bước 1: Mở app Outlook trên điện thoại chọn đã tìm thấy 1 tài khoản. Bước 2:  hãy bỏ qua tài khoản Google Bước 3: điền địa chỉ mail, hãy thay demo@kdata.vn bằng email của bạn. Bước 4: chọn giao thức IMAP (khuyến khích) hoặc POP3. Bước 5: chọn thiết lập nâng cao và điền […]

Read More

Hướng dẫn add mail vào Outlook trên IOS

Bước 1: mở App Outlook trên thiết bị di động của bạn  Chọn Bỏ qua Bước 2: nhập địa chỉ Email và chọn Thêm tài khoản. Bước 3: chọn chế độ thiết lập nâng cao.   Bước 4: nhập thông tin địa chỉ email, smtp server. Lưu ý: các thông tin trên ảnh chỉ mang […]

Read More