Hướng dẫn thay đổi version và extension PHP trên cPanel

Đối với các bạn xài hosting sử dụng cPanel đôi khi muốn thay đổi version PHP hoặc bật thêm các extension PHP trên cPanel để phục vụ cho website các bạn làm như sau: Truy cập vào Dashboard của Cpanel tìm đến mục SOFTWARE sau đó chọn chức năng Select PHP Version. Chọn phiên bản PHP trên cPanel Để […]

Read More

Hướng dẫn tăng giới hạn Upload trong PHP trên DirectAdmin

Truy cập vào Server thông qua giao thức SSH, kiểm tra phiên bản php mặc định được cài đặt trên hệ thống bằng lệnh sau: ~]# php -v Output: PHP 7.2.23 (cli) (built: Oct 21 2019 14:53:56) ( NTS ) Copyright (c) 1997-2018 The PHP Group Zend Engine v3.2.0, Copyright (c) 1998-2018 Zend Technologies with […]

Read More

Hướng dẫn cấu hình php.ini trên CentOS 7

Bước 1: SSH vào VPS Tìm file cấu hình php.ini, chạy lệnh: php -i | grep php.ini [root@centos7 ~]# php -i | grep php.ini Configuration File (php.ini) Path => /etc Loaded Configuration File => /etc/php.ini Như ta thấy đường dẫn mặc định là /etc/php.ini Bước 2: chỉnh sửa file php.ini bằng vi vi /etc/php.ini Bước […]

Read More

Hướng dẫn install / upgrade PHP version CentOS 7

Trước hết, để cài đặt hoặc nâng cấp PHP version chúng ta cần kiểm tra xem trên VPS đã được cài đặt PHP hay chưa và tiến hành remove ra để tránh sự xung đột. Để kiểm tra trên VPS đã được cài đặt PHP hay chưa ta chạy lệnh php -v [root@centos7 ~]# php […]

Read More