Tìm hiểu chung về RAID

RedundantArrays of Independent Disks (RAID) là công nghệ bộ nhớ lưu trữ ảo kết hợp nhiều ổ cứng vật lý lại thành một đơn vị lưu trữ đơn lẻ nhằm đạt hiệu quả cao về lưu trữ, tăng tốc độ đọc/ghi dữ liệu cũng như tăng độ an toàn cho dữ liệu hoặc kết hợp […]

Read More