Redirect HTTP to HTTPS trên Cpanel

Step1: Đăng nhập vào Cpanel Step 2: Ở mục DOMAIN, click chọn icon Domains Step 3: Redirect HTTP to HTTPS trên Cpanel Để redirect từ HTTP sang HTTPS các bạn cần bật chế độ ON.Trong trường hợp các domain còn lại không có nút ON/OFF có nghĩa là các domain đó vẫn chưa được cài SSL. Step 4: Enforcing SSL for Addon domains Hệ điều hành Linux sử dụng […]

Read More