Hướng dẫn sử dụng SSH Key trên Windows bằng PuTTY

Mỗi VPS khi đăng nhập bằng SSH đều phải chứng thực qua username và password, tuy nhiên việc sử dụng phương pháp chứng thực này mang lại 2 nguy cơ lớn là: Lộ mật khẩu dẫn tới mất dữ liệu hoặc thông tin trên VPS Bị tấn công dò tìm password (brute force) để xâm […]

Read More

Hướng dẫn đổi port SSH trên CentOS 7

Secure Shell (SSH) là giao thức điều khiển từ xa vốn được sử dụng thường xuyên bởi những người quản trị để truy cập vào hệ thống, thiết bị mạng. Do đó, việc bảo đảm sự an toàn khi sử dụng SSH rất quan trọng trong môi trường doanh nghiệp. Có nhiều cách để bảo […]

Read More