Hướng dẫn gửi yêu cầu hỗ trợ KDATA Cloud

Bước 1: Truy cập vào Dashboard bên thanh menu chọn mục Knowleges & Ticket. Bước 2: Chọn Open Ticket. Bước 3: Nhập các thông tin cần hỗ trợ Title: tiêu đề hỗ trợ. Department: chọn bộ phận cần gửi hỗ trợ: Techincal: bộ phận Kĩ thuật. Accounting: bộ phận Kế toán. Sales: bộ phận Kinh […]

Read More