Hướng dẫn tạo Virtual Machine trên KDATA Cloud

Đăng nhập vào Dashboard nhấn nút Create chọn VM. Hướng dẫn tạo VM cơ bản Các thông số cơ bản: Billing Cycle: chu kỳ thanh toán của VM bao gồm: theo giờ, theo tháng, 1 năm hoặc 2 năm. Operate System: hệ điều hành cần cài đặt: CentOS, Microsoft Windows, Ubuntu,… Basic Network: dãy IP […]

Read More