Hướng dẫn cài đặt Nginx FastCGI Cache để tối ưu WordPress

Nginx là một trong những máy chủ web phổ biến nhất trên thế giới với khả năng phục vụ website với lưu lượng truy cập lớn, tiết kiệm tài nguyên hệ thống cùng những tính năng tuyệt vời như Reverse Proxy, Load Balancing. Việc thêm cache cho Nginx là cách đơn giản để cải thiện […]

Read More

Cách backup website thủ công trên VPS

Công việc backup dữ liệu website là công việc cực kì quan trọng cần được theo dõi và thực hiện định kỳ. Sau đây, bài viết sẽ hướng dẫn các bạn backup website trên Server Linux hoặc VPS. Cấu trúc folder Những việc bạn cần làm là backup source code, database của website. Theo đó […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt LEMP Stack trên CentOS 7

1. Tổng quan LEMP là chữ viết tắt thường được dùng để chỉ sự sử dụng các phần mềm Linux, Nginx, MySQL/MariaDB và PHP/PHP-FPM để tạo nên một môi trường máy chủ Web giúp triển khai các website trên môi trường Internet với Nginx Server là một Web Server mã nguồn mở mạnh mẽ sử dụng ít tài […]

Read More

Hướng dẫn cài đặt LAMP Stack trên CentOS 7

1. Tổng quan LAMP là viết tắt của Linux, Apache, MySQL và PHP (cũng có thể là Python, Perl nhưng bài này chỉ nói về Php), mỗi trong số đó là các gói phần mềm riêng lẻ được kết hợp để tạo thành một giải pháp máy chủ web linh hoạt. Các thành phần này, […]

Read More