[Zabbix] Hướng dẫn sử dụng Discovery Network

Bạn sử dụng Zabbix để giám sát hệ thống mạng nội bộ. Việc thêm từng thiết bị một và tạo các item, trigger để cảnh báo có thể làm tốn nguồn nhân lực, thời gian quản trị. Zabbix đã cung cấp tính năng Discovery Network để dựa vào dải IP gán cho từng host mà giám […]

Read More

[Zabbix] Tổng quan về Zabbix

1. Giới thiệu Zabbix là một công cụ mã nguồn mở giải quyết cho ta các vấn đề về giám sát. Zabbix được sáng lập bởi Alexei Vladishev và hiện tại được phát triển cũng như hỗ trợ bởi tổ chức Zabbix SIA. Là phần mềm sử dụng các tham số của một mạng, tình […]

Read More

[Zabbix] Hướng dẫn cấu hình gửi thông báo qua Telegram

Tạo bot Bước 1: Mở Telegram và tìm kiếm @BotFather sau đó nhập /newbot để tạo bot mới Bước 2: Tiếp theo ta tạo tên cho bot và đặt username cho bot Bước 3: Chọn t.me/username_bot để mở bot và chọn /start để khởi động bot Lấy ID user Telegram Bước 1: Nhập url bên dưới […]

Read More

[Zabbix] Các bài viết trong series Zabbix

Tổng quan về Zabbix Hướng dẫn cấu hình gửi thông báo qua Telegram Hướng dẫn sử dụng map Hướng dẫn tạo User Giám sát Nginx trên Zabbix Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server trên CentOS7 Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS7 Hướng dẫn tạo và sử dụng Dashboard Giám sát iLO server HP […]

Read More

[Zabbix] Giám sát iLO server HP sử dụng SNMP

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần một hệ thống server chuyên dụng để lưu trữ thông tin, dữ liệu và ứng dụng một số giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các dòng server phổ biến thường đến từ […]

Read More

[Zabbix] Giám sát iDrac server DELL sử dụng SNMP

Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần một hệ thống server chuyên dụng để lưu trữ thông tin, dữ liệu và ứng dụng một số giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các dòng server phổ biến thường đến từ […]

Read More

[Zabbix] Hướng dẫn sử dụng map

1. Tạo Background và Images Bước 1: Chọn Administraton → General Bước 2: Chọn GUI → Images Bước 3: Ở phần Type chọn Background và chọn Create background Bước 4: Tạo tên background và chọn ảnh muốn thêm vào Bước 5: Sau khi tạo xong ta quay lại kiểm tra sẽ thấy background đã được […]

Read More

[Zabbix] Hướng dẫn tạo User mới trên Zabbix

Bước 1: Chọn Administration → Users Bước 2: Chọn Create user Bước 3: Điền các thông tin cho user mới Lưu ý: Group giúp phân quyền để phân biệt các user với nhau. Bước 4: Tại Tab Media ta có thể thêm các kênh để user có thể nhận thông báo. (Optional)  Ở đây mình […]

Read More

[Zabbix] Giám sát Nginx trên Zabbix

1. Thêm Template vào Host Bước 1: Thêm đoạn bên dưới vào file default.conf (Mặc định file này sẽ nằm ở /etc/nginx/conf.d/) Lưu ý: Template App Nginx by Zabbix agent cho phép lấy dữ liệu từ localhost location = /basic_status {             stub_status;             allow ::1;             allow 127.0.0.1;             deny all;  } Bước 2: […]

Read More

[Zabbix] Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server trên CentOS 7

Zabbix là một công cụ giám sát dịch vụ hệ thống mạng phân tán mã nguồn mở, có nhiều tính năng độc đáo và khả năng tùy biến cao. Zabbix có khả năng phục vụ cho hệ thống mạng tầm trung và lớn của các doanh nghiệp hiện tại với mức chi phí đầu tư […]

Read More