Sau khi tạo máy ảo (VM) hoàn tất, trong trường hợp bạn không nhận được Email thông tin đăng nhập các bạn có thể xem thông tin đăng nhập VM trên Dashboard như sau:

Bước 1: nhấp chuột vào VM cần xem thông tin.

Bước 2: nhấn nút Copy (sao chép) của địa chỉ IP và mật khẩu khởi tạo

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *