Tổng quan về Zabbix

Hướng dẫn cấu hình gửi thông báo qua Telegram

Hướng dẫn sử dụng map

Hướng dẫn tạo User

Giám sát Nginx trên Zabbix

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Server trên CentOS7

Hướng dẫn cài đặt Zabbix Agent trên CentOS7

Hướng dẫn tạo và sử dụng Dashboard

Giám sát iLO server HP sử dụng SNMP

Giám sát iDrac server DELL sử dụng SNMP

Giám sát Windows Server bằng SNMP

Giám sát MariaDB sử dụng zabbix agent

Giám sát pfSense sử dụng zabbix agent

Tích hợp zabbix vào Grafana

Giám sát Windows Server sử dụng zabbix agent

Hướng dẫn sử dụng Discovery Network

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *