Tạo bot

Bước 1: Mở Telegram và tìm kiếm @BotFather sau đó nhập /newbot để tạo bot mới

Bước 2: Tiếp theo ta tạo tên cho bot và đặt username cho bot

Bước 3: Chọn t.me/username_bot để mở bot và chọn /start để khởi động bot

Lấy ID user Telegram

Bước 1: Nhập url bên dưới với token của bot đã lấy ở Telegram

https://api.telegram.org/bot{TOKEN}/getUpdates

ID của user sẽ nằm ở phần “id”

Ta có thể gửi thử tin nhắn để kiểm tra bằng cách nhập

https://api.telegram.org/bot<token>/sendMessage?chat_id=<chat_id>&text=<noi_dung>

Lấy ID group Telegram

Bước 1: Vào Telegram trên web browser với đường dẫn https://web.telegram.org/

Bước 2: Chọn nhóm ta muốn thêm vào và nhìn trên thanh URL ta sẽ thấy nội dung như bên dưới

Ví dụ: https://web.telegram.org/#/im?p=g123456789

ID group sẽ nằm sau g và thêm dấu – phía trước nên ID group của mình sẽ là là -123456789

Cấu hình Zabbix

1. Cấu hình Media User

Bước 1: Chọn Administration →Users

Bước 2: Chọn User muốn thêm ở đây mình sẽ sử dụng user Admin

Bước 3: Chọn Media → Add 

Bước 4: Chọn Type → Telegram và tại phần send to ta nhập ID group hoặc ID user

Bước 5: Chọn Update để cập nhật thông tin user

2. Cấu hình Actions

Bước 1: Chọn Configuration → Actions

Bước 2: Chọn Create action

Bước 3: Đặt tên cho Action và chọn Operations

Bước 4: Tại Operations chọn Add

Bước 5: Nhập

 • Send to user: Chọn User đã tạo media ở trên
 • Send only to: Chọn Telegram hoặc All
 • Subject:
Disaster {HOSTNAME}:{TRIGGER.NAME}-status-{TRIGGER.STATUS}
 • Message
{TRIGGER.NAME} on {HOSTNAME}
Status:{TRIGGER.STATUS}
Severity:{TRIGGER.SEVERITY}
Values:{ITEM.VALUE1}

Item Graphic: [{ITEM.ID1}]

Bước 6: Tại Recovery operations ta chọn Add

Bước 7 Nhập

 • Send to users: Chọn user có media 
 • Send only to: Telegram hoặc All
 • Subject
OK Resolved: {HOSTNAME}:{TRIGGER.NAME}-status-{TRIGGER.STATUS}
 • Message
{TRIGGER.NAME} on {HOSTNAME}
Status:{TRIGGER.STATUS}
Severity:{TRIGGER.SEVERITY}
Values:{ITEM.VALUE1}

Item Graphic: [{ITEM.ID1}]

Bước 8: Kiểm tra lại ta thấy Operations và Recovery operations đã được tạo thành công ta chọn Add 

3. Cấu hinh Media types

Bước 1: Chọn Administration → Media types

Bước 2: Chọn Telegram

Bước 3: Nhập

 • Token: Token của bot
 • To: {ALERT.SENDTO}
 • Message: {ALERT.MESSAGE}
 • Subject: {ALERT.SUBJECT}

Bước 4: Ta lưu lại chỉnh sửa Media

Nếu bạn cài đặt thành công thì kết quả sẽ giống bên dưới.

Chúc các bạn thành công!

Tagged:
0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments