Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần một hệ thống server chuyên dụng để lưu trữ thông tin, dữ liệu và ứng dụng một số giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các dòng server phổ biến thường đến từ hai cái tên HP và Dell. Việc giám sát hoạt động của các server vậy lý là một việc quan trọng mà người quản trị viên phải làm.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cấu hình giám sát server DELL thông qua tính năng iDrac bằng công cụ Zabbix.

1. Mô hình triển khai

Thông tin:

  • Zabbix version 4.4: 192.168.1.16
  • iDrac 7: 192.168.1.62

2. Thiết lập trên iDrac

Truy cập iDrac

Nhập chuỗi SNMP Community Name tùy ý bằng cách vào iDRAC Settings > Network > Services

3. Thêm host trên Zabbix

Bước 1: kiểm tra Zabbix server đã thu thập được dữ liệu từ server DELL bằng cách cài đặt và sử dụng công cụ sau

yum install -y net-snmp net-snmp-utils
snmpwalk -v2c -c public 192.168.1.62

Kết quả như sau là thành công

Bước 2: thêm host theo đường dẫn Configuration > Hosts > Create host

Nhập thông tin cần thiết

Bước 3: gán template phù hợp

Bước 4: thêm giá trị Macros (public là Community Name đã khai báo ở mục 2)

Cú pháp {$SNMP_COMMUNITY} => [gia_tri_cua_read_community]

Kiểm tra kết quả monitor

Hy vọng với các bước cơ bản trên, bạn có thể giám sát server DELL iDrac trong hệ thống của mình.

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *