Với sự phát triển vượt bậc của công nghệ, mỗi doanh nghiệp dù lớn hay nhỏ đều cần một hệ thống server chuyên dụng để lưu trữ thông tin, dữ liệu và ứng dụng một số giải pháp hỗ trợ cho sự phát triển của doanh nghiệp. Các dòng server phổ biến thường đến từ hai cái tên HP và Dell. Việc giám sát hoạt động của các server vậy lý là một việc quan trọng mà người quản trị viên phải làm.

Bài viết sẽ hướng dẫn các bạn thiết lập cấu hình giám sát server HP thông qua tính năng iLO bằng công cụ Zabbix.

1. Mô hình triển khai

Thông tin:

  • Zabbix version 4.4: 192.168.1.16
  • iLO 4: 192.168.1.61

2. Thiết lập trên iLO

Truy cập iLO

Cấu hình SNMP, vào Administrator > Management > SNMP Settings

Thêm thông số Read Community tùy ý đóng vai trò như mật khẩu giao tiếp giữa HP server và Zabbix server

3. Thêm host trên Zabbix

Bước 1: kiểm tra kết nối giữa Zabbix và iLO

Cài đặt công cụ sau và kiểm tra

yum install -y net-snmp net-snmp-utils 
snmpwalk -v2c -c [read_community] [dia_chi_ip_iLO]

Ví dụ

snmpwalk -v2c -c kdatasnmp 192.168.1.61

Kết quả như sau là thành công

Bước 2: thêm host trên zabbix

Tạo host theo đường dẫn Configuration > Hosts > Create host

Nhập thông tin cần thiết cho host

Bước 3: gán template phù hợp

Bước 4: thêm Read Community tại tab Macros (kdatasnmp là Read Community đã khai báo ở mục 2)

Với cú pháp {$SNMP_COMMUNITY} => [gia_tri_cua_read_community]

Bước 5: kiểm tra kết quả giám sát, vào Monitoring > Lastest data > Hosts

Hy vọng với các bước cơ bản trên, bạn có thể giám sát server HP iLO trong hệ thống của mình.

Chúc các bạn thành công.

Tagged:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *